undefined
undefined

Kontakto

Ĉu vi vidas ke iu malobeas la regularon? Eble vi volas starigi demandon aŭ proponon? Sube estas diversaj manieroj por kontakti min:

  • Retpoŝte:
    • Laborpereja retpoŝto: helpo@laborperejo.com
    • Privata retpoŝto: janmichalak@int.pl
  • Diskorde: janomiĥalako#9984